JALUR SELEKSI

Apa saja pilihan jalur seleksi untuk masuk ke Nusa Putra University?

JALUR NON TEST BERBAYAR

REGULER SIANG NON TEST

BUKA
Mulai Pendaftaran
3 Agustus 2020
Akhir Pendaftaran
29 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 5

JALUR NON TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING MINGGU NON TEST

BUKA
Mulai Pendaftaran
3 Agustus 2020
Akhir Pendaftaran
29 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 5

JALUR NON TEST BERBAYAR

REGULER MALAM NON TEST

BUKA
Mulai Pendaftaran
3 Agustus 2020
Akhir Pendaftaran
29 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 5

JALUR NON TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING SABTU NON TEST

BUKA
Mulai Pendaftaran
3 Agustus 2020
Akhir Pendaftaran
29 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 5

JALUR TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING MINGGU TEST

BUKA
Mulai Pendaftaran
3 Agustus 2020
Akhir Pendaftaran
29 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 5

JALUR TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING SABTU TEST

BUKA
Mulai Pendaftaran
3 Agustus 2020
Akhir Pendaftaran
29 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 5

JALUR TEST BERBAYAR

REGULER MALAM TEST

BUKA
Mulai Pendaftaran
3 Agustus 2020
Akhir Pendaftaran
29 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 5

JALUR TEST BERBAYAR

REGULER SIANG TEST

BUKA
Mulai Pendaftaran
3 Agustus 2020
Akhir Pendaftaran
29 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 5

PROGRAM PASCA SARJANA GRATIS

PROGRAM PASCA SARJANA

BUKA
Mulai Pendaftaran
3 Agustus 2020
Akhir Pendaftaran
29 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 5

BEASISWA AFIRMASI NON JABAR GRATIS

NON JABAR

TUTUP
Mulai Pendaftaran
25 November 2019
Akhir Pendaftaran
29 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

BEASISWA ATLET GRATIS

ATLET

TUTUP
Mulai Pendaftaran
25 November 2019
Akhir Pendaftaran
29 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

BEASISWA DIFABEL GRATIS

DIFABEL

TUTUP
Mulai Pendaftaran
25 November 2019
Akhir Pendaftaran
29 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

BEASISWA INDONESIA TIMUR GRATIS

INDONESIA TIMUR

TUTUP
Mulai Pendaftaran
25 November 2019
Akhir Pendaftaran
29 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

BEASISWA KETUA OSIS GRATIS

KETUA OSIS

TUTUP
Mulai Pendaftaran
25 November 2019
Akhir Pendaftaran
29 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

BEASISWA NON MUSLIM GRATIS

NON MUSLIM

TUTUP
Mulai Pendaftaran
25 November 2019
Akhir Pendaftaran
29 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

BEASISWA OLIMPIADE GRATIS

OLIMPIADE

TUTUP
Mulai Pendaftaran
25 November 2019
Akhir Pendaftaran
29 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

BEASISWA PRESTASI NUSA PUTRA GRATIS

BEASISWA PRESTASI

TUTUP
Mulai Pendaftaran
25 November 2019
Akhir Pendaftaran
29 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

BEASISWA SANTRI GRATIS

SANTRI

TUTUP
Mulai Pendaftaran
25 November 2019
Akhir Pendaftaran
29 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

BEASISWA SENIMAN GRATIS

SENIMAN

TUTUP
Mulai Pendaftaran
25 November 2019
Akhir Pendaftaran
29 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

BEASISWA TAHFIZ QURAN GRATIS

TAHFIDZ AL-QURAN

TUTUP
Mulai Pendaftaran
25 November 2019
Akhir Pendaftaran
29 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

JALUR NON TEST BERBAYAR

REGULER SIANG NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
2 Desember 2019
Akhir Pendaftaran
7 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

JALUR NON TEST BERBAYAR

REGULER MALAM NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
2 Desember 2019
Akhir Pendaftaran
7 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

JALUR NON TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING SABTU NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
2 Desember 2019
Akhir Pendaftaran
7 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

JALUR NON TEST BERBAYAR

BLENDED LEANING MINGGU NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
2 Desember 2019
Akhir Pendaftaran
7 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

JALUR TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING SABTU (KARYAWAN) TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
2 Desember 2019
Akhir Pendaftaran
7 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

JALUR TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING MINGGU (KARYAWAN) TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
2 Desember 2019
Akhir Pendaftaran
7 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

JALUR TEST BERBAYAR

REGULER SIANG TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
2 Desember 2019
Akhir Pendaftaran
7 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

JALUR TEST BERBAYAR

REGULER MALAM TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
2 Desember 2019
Akhir Pendaftaran
7 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

PROGRAM PASCA SARJANA GRATIS

PROGRAM PASCA SARJANA

TUTUP
Mulai Pendaftaran
1 Februari 2020
Akhir Pendaftaran
21 Februari 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

JALUR NON TEST BERBAYAR

REGULER SIANG NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
8 Februari 2020
Akhir Pendaftaran
11 April 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 2

JALUR NON TEST BERBAYAR

REGULER MALAM NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
8 Februari 2020
Akhir Pendaftaran
11 April 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 2

JALUR NON TEST BERBAYAR

BLENDED LEANING MINGGU NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
8 Februari 2020
Akhir Pendaftaran
11 April 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 2

JALUR NON TEST BERBAYAR

BLENDED LEANING SABTU NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
8 Februari 2020
Akhir Pendaftaran
11 April 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 2

JALUR TEST BERBAYAR

REGULER SIANG TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
8 Februari 2020
Akhir Pendaftaran
11 April 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 2

JALUR TEST BERBAYAR

REGULER MALAM TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
8 Februari 2020
Akhir Pendaftaran
11 April 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 2

JALUR TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING SABTU (KARYAWAN) TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
8 Februari 2020
Akhir Pendaftaran
11 April 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 2

JALUR TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING MINGGU (KARYAWAN) TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
8 Februari 2020
Akhir Pendaftaran
11 April 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 2

PROGRAM PASCA SARJANA GRATIS

PROGRAM PASCA SARJANA

TUTUP
Mulai Pendaftaran
23 Februari 2020
Akhir Pendaftaran
6 Maret 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 2

BEASISWA BUPATI GRATIS

BEASISWA BUPATI

TUTUP
Mulai Pendaftaran
13 April 2020
Akhir Pendaftaran
31 Juli 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 1

JALUR NON TEST BERBAYAR

REGULER SIAN NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
13 April 2020
Akhir Pendaftaran
13 Juni 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 3

JALUR NON TEST BERBAYAR

REGULER MALAM NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
13 April 2020
Akhir Pendaftaran
13 Juni 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 3

JALUR NON TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING SABTU (KARYAWAN) NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
13 April 2020
Akhir Pendaftaran
13 Juni 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 3

JALUR NON TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING MINGGU (KARYAWAN) NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
13 April 2020
Akhir Pendaftaran
13 Juni 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 3

JALUR TEST BERBAYAR

REGULER SIANG TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
13 April 2020
Akhir Pendaftaran
13 Juni 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 3

JALUR TEST BERBAYAR

REGULER MALAM TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
13 April 2020
Akhir Pendaftaran
13 Juni 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 3

JALUR TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING SABTU (KARYAWAN) TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
13 April 2020
Akhir Pendaftaran
13 Juni 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 3

JALUR TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING MINGGU (KARYAWAN) TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
13 April 2020
Akhir Pendaftaran
13 Juni 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 3

PROGRAM PASCA SARJANA GRATIS

PROGRAM PASCA SARJANA

TUTUP
Mulai Pendaftaran
13 April 2020
Akhir Pendaftaran
13 Juni 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 3

JALUR NON TEST BERBAYAR

REGULER SIANG NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
15 Juni 2020
Akhir Pendaftaran
1 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 4

JALUR NON TEST BERBAYAR

REGULER MALAM NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
15 Juni 2020
Akhir Pendaftaran
1 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 4

JALUR NON TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING SABTU (KARYAWAN) NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
15 Juni 2020
Akhir Pendaftaran
1 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 4

JALUR NON TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING MINGGU (KARYAWAN) NON TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
15 Juni 2020
Akhir Pendaftaran
1 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 4

JALUR TEST BERBAYAR

REGULER SIANG TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
15 Juni 2020
Akhir Pendaftaran
1 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 4

JALUR TEST BERBAYAR

REGULER MALAM TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
15 Juni 2020
Akhir Pendaftaran
1 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 4

JALUR TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING SABTU TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
15 Juni 2020
Akhir Pendaftaran
1 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 4

JALUR TEST BERBAYAR

BLENDED LEARNING MINGGU TEST

TUTUP
Mulai Pendaftaran
15 Juni 2020
Akhir Pendaftaran
1 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 4

PROGRAM PASCA SARJANA GRATIS

PROGRAM PASCA SARJANA

TUTUP
Mulai Pendaftaran
15 Juni 2020
Akhir Pendaftaran
1 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Gasal
Gelombang
Gelombang 4

PENGUMUMAN

Dapatkan Informasi Terbaru Mengenai Pendaftaran

03
AGU
2020
HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) PROGRAM STRATA SATU (S1) & DIPLOMA TIGA (D3) GELOMBANG IV (Empat) UNIVERSITAS NUSA PUTRA TAHUN AKADEMIK 2020/2021 BAGI PESERTA YANG TELAH MELAKSANAKAN
3 Agustus 2020, 15:49:47
27
JUL
2020
HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) PROGRAM STRATA SATU (S1) & DIPLOMA TIGA (D3) GELOMBANG III (TIGA) UNIVERSITAS NUSA PUTRA TAHUN AKADEMIK 2020/2021   BAGI PESERTA YANG TELAH
27 Juli 2020, 10:51:18
15
APR
2020
HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) PROGRAM STRATA SATU (S1) & DIPLOMA TIGA (D3) GELOMBANG II (DUA) UNIVERSITAS NUSA PUTRA TAHUN AKADEMIK 2020/2021 BAGI PESERTA YANG TELAH MELAKSANAKAN
15 April 2020, 11:45:08
Butuh Bantuan? Hubungi Kami!